Öga för detaljer 
Vi ser helheten

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet är enkel. Vi vill tillgodose dagens önskemål utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina önskemål. På så sätt vill vi bidra till en bättre värld.

För att vara en långsiktigt intressant partner krävs hållbara processer och beslut. Planeras fokus ligger på våra kunder, vår personal och våra leverantörer. Hållbart företagande för Planera handlar om att effektivisera resursanvändning och ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter samtidigt som vi aldrig tummar på kvaliteten.

Att driva företag på ett hållbart sätt förbättrar konkurrenskraften, stärker långsiktigheten och är värdeskapande. Hållbarhetsperspektivet är en integrerad del i Planeras affärsmodell och är en naturlig del av den övergripande styrningen.

I snart 25 år har Planera AB försett företag med hållbara och exklusiva evenemang.

Planeras hållbarhetsarbete:

 • Källsortera avfall
 • Återanvända dekor och återvinna material
 • Välja så klimatsmarta transportmedel som möjligt
 • Prioritera miljöanpassade alternativ vid val av produkter, tjänster och leverantörer
 • Prioritera mat och dryck som är ekologisk, KRAV-märkt, närproducerad samt säsongsbetonad mat och alltid erbjuda vegetariska alternativ
 • Prioritera kranvatten framför flaskvatten
 • Minska matsvinnet och skänka bort överbliven mat
 • Vara en trygg arbetsplats för våra anställda
 • Verka för jämställdhet internt och externt
 • Behandla alla lika oavsett etnisk bakgrund, hudfärg, ålder, kön, sexuell läggning eller religiös trosuppfattning
 • Anpassa tillgängligheten för alla
 • Öka användningen av digitala former för att minska mängden tryckt material
 • Öka kunskapen och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor
 • Följa aktuella lagar inom hållbarhet som gäller vår verksamhet
Cirklar